TACad olakšava rad HR službe

TACad sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa namenski je razvijen kako bi olakšao problem evidencije zaposlenih. Pored njegovih glavnih funkcija, beleženja ulaza/izlaza zaposlenih, evidencije njihovog radnog vremena, TACad sistem, u zavisnosti od paketa, daje razne mogućnosti kao što su evidentiranje pauza, rada od kuće, službenog/privatnog odsustva, evidentiranje odsutnosti zaposlenog usled bolovanja, godišnjeg odmora itd.

Uvođenjem TACad sistema u kompanije osim što doprinosi optimizaciji poslovanja, povećanju efikasnosti i produktivnosti zaposlenih, unapređuje i olakšava poslovne procese HR službi. Sistem pruža automatizaciju prikupljanja i jednostavnu proveru obrade podataka o zaposlenima, njihovoj prisutnosti/odsutnosti sa posla i obračunu radnih sati. Na taj način smanjene su mogućnosti nastanka ljudske greške prilikom obračuna radnih sati i zarada.

TACad sistem je modularno rešenje, omogućava prilagođavanje potrebama samih korisnika. U okviru Enterprise On-Site paketa ima mogućnost integracije sa Microsoft Active Directory koji pruža lako ažuriranje postojećih podataka. Active Directory integracija podrazumeva: import zaposlenih iz Active Directory-ja; automatsku sinhronizaciju prilikom promene AD podataka; logovanje na windows i web aplikacije sistema bez unosa user/password -a.

U zavisnosti od odabira paketa, TACad sistem korisiniku omogućava kreiranje izveštaja za sve vremenske periode (dnevni, nedeljni, mesečni, periodični, godišnji). Softverska aplikacija za evidenciju zaposlenih primenjiva je na kompanije svih veličina (male, srednje i velike).

 

Korisnicima su dostupni sledeći izveštaji (na nivou svih zaposlenih, grupa ili pojedinca):

 

 • Izveštaj o trenutnoj prisutnosti i odsutnosti zaposlenih
 • Izveštaj o prisutnosti i odsutnosti zaposlenih za određeni period
 • Izveštaj o pregledu pristupa prostorijama
 • Izveštaj o kategorisanim odsustvima zaposlenih
 • Izveštaj o obračunu radnih i neradnih sati zaposlenih
 • Izveštaj o evidenciji poseta
 • Izveštaj o godišnjim odmorima zaposlenih
 • Izveštaj o fotografijama evidentiranih ulaza/izlaza zaposlenih
 • Izveštaj o kašnjenju zaposlenih
 • Izveštaj o mesečnom obračunu prisustva zaposlenih
 • Izveštaj o broju radnih sati svih zaposlenih
 • Izveštaj o radnim listama svih zaposlenih
 • Izveštaj o prekovremenom radu svih zaposlenih
 • Izveštaj o pregledu prolaza zaposlenih

 

Uz postojeće izveštaje pružamo uslugu izrade novih izveštaja prema potrebama korisnika.

Stojimo Vam na raspolaganju za dodatne informacije.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

Top